ทำไมต้องสอนเด็ก เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้

April 10, 2019 admin 0

ทรัพยากรป่าไม้ เป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างมากต่อประเทศไทย เพราะหากเรามีป่าไม้ คนในประเทศก็อยู่ได้ แต่หากปราศจากป่าไม้ คนในประเทศก็อาจจะดำรงชีวิตได้ยากขึ้นเรื่อยๆ แม้ไทยเราจะมีทรัพยากรป่าไม้มากแห่งหนึ่งแต่หากไม่ร่วมกันอนุรักษ์ไว้วันหนึ่งก็หมดหายไปได้ เราจึงต้องปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์กันตั้งแต่เด็กๆเลย เพราะอะไร ปลูกฝังตอนเด็กง่ายกว่า ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก สำนวนสุภาษิตนี้ยังเป็นจริงเสมอ การปลูกฝังให้เด็กอนุรักษ์ธรรมชาติจะทำให้เค้าเข้าใจได้มากกว่า หากเราปลูกฝังด้วยความรัก อนุรักษ์แบบไม่บังคับ สร้างความประทับใจให้กับเด็ก มันจะจดจำฝังแน่นในตัวเค้าต่อไปอย่างนานแสนนานจนโตเลยก็ว่าได้ ทีนี้เราก็ไม่ต้องปลูกฝังอะไรมากแล้วตอนโตเนื่องจากเค้ามีความคิด ความเชื่อว่า ต้องอนุรักษ์ป่าไม้แล้ว กลับกันหากทำตอนโตอายุสักประมาณ 14 ปีขึ้นไปบอกเลยว่ายากมาก ดังนั้นร่วมกันปลูกฝังเรื่องนี้กันตั้งแต่เด็กจะดีกว่า […]