เกี่ยวกับ อนุรักษ์ป่าไม้ หัวข้อ เหตุผลที่เกิดโครงการอนุรักษ์ป่าแม่ตื่น

October 1, 2018 admin 0

อย่างที่ได้ทราบกันอยู่ว่าผืนป่าคือทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของผืนแผ่นดิน เพราะผืนป่าคตือแหล่งแห่งอาหารและเป็นความจำเป็นที่จะช่วยสร้างสมดุลให้กับดินแดนและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพรรณพืช แต่ในปัจจุบันมีการตัดไม้ทำลายป่าจนผืนป่าเหลืออยู่เพียงน้อยนิดเท่านั้น ทว่าน่าชื่นใจที่มีพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ทรงมีดครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่าขึ้นหลายแห่ง เช่นเดียวกับที่มีการจัดการโครงการอนุรักษ์ป่าแม่ตื่นในจังหวัดตากขึ้น   โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื้นเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งอยู่ในเขตเดียวกับเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื้น เป็นโครงการตอบสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อจุดประสงค์การอนุรักษ์ให้ผืนป่าดำรงความอุดมสมบูรณ์ไว้ เป็นการแก้ไขปัญหาที่มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติแหล่งพันธุ์พืชที่เป็นต้นน้ำลำธารที่สำคัญซึ่งจะไหลไปสู่เขื่อนภูมิพลด้วย อีกทั้งโครงการนี้ยังช่วยส่งเสริมพัฒนาคุณณภาพชีวิตให้กับประชาชนชาวบ้านที่ทำกินและอาศัยอยู่ในบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์ป่าและพันธุ์สัตว์แม่ตื่นด้วย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีจิตสำนึกรักและดูแลรักษาผืนป่าที่ตนอยู่อาศัย   ความเป็นมาและเหตุผลที่เกิดโครงการอนุรักษ์ป่าแม่ตื่นขึ้นก็เกิดขึ้นจาก ได้มีการได้มีการบินสำรวจป่าโดยเฮลิคอปเตอร์ขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. […]

7 วิธีที่จะทำให้คนไทยรักป่ามากขึ้น

September 5, 2018 admin 0

ปัจจุบันการขาดแคลนทรัพยากรป่าไม้เป็นเรื่องที่กลายเป็นปัญหาวิกฤต เป็นเรื่องใหญ่ที่คนทุกคนในผืนแผ่นดินไทยจะต้องตระหนัก เนื่องจากแหล่งทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทยร่อยหรอลงจนเหลือเพียงแค่ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าสำรวจจากขนาดพื้นที่ของประเทศไทย นั่นก็เป็นเพราะการขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของคนทั่วไปและคนที่เกี่ยวข้องกับผืนป่า การเข้ามาของนายทุนและคนที่หวังผลประโยชน์ในการใช้พื้นที่และการลักลอบตัดไม้ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน อีกทั้งกิจกรรมและการดำเนินงานที่จะช่วยอนุรักษ์ป่าและการสร้างป่าเมื่อเทียบกับการทำลายแล้วยังห่างไกลกันมาก ผู้สร้างผู้ปลูกมีจำนวนเพียงหยิบมือเท่านั้น ในขณะที่ผู้กอบโกยและผู้ทำลายมีอยู่มากมายและยังคงกอบโกยเอาจากผืนป่าไม่หยุดหย่อน   การแก้ไขไม่ให้คนทำลายป่า หันมาอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเห็นความสำคัญคงจะต้องเริ่มขึ้นอย่างจริงจังและหนทางเดียวที่จะทำได้ก็คือ การทำให้คนไทยรักป่ามากขึ้น เมื่อเขามีหัวใจที่รักเขาก็จะหวงแหน รักษาอนุรักษ์และทำให้สิ่งที่เขารักนั้นเจริญงอกงามคงอยู่ได้ วิธีที่จะทำให้คนไทยรักป่ามากขึ้น 7 ประการ ได้แก่   1. ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่วัยเด็ก ด้วยนิทาน สื่อต่าง […]

คืนป่าชายเลน เท่ากับคืนชีวิตให้ธรรมชาติ

May 30, 2017 admin 0

เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในปัจจุบันนี้ป่าชายเลนในประเทศของเราได้ถูกทำลายและบุกรุกพื้นที่กันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ทรัพยากรอันมีค่าถูกทำลายไปอย่างน่าเสียดาย ซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าป่าชายเลนคืออะไร และมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์อย่างไร วันนี้เราจะพาไปรู้จักป่าชายเลนกันคะ ป่าชายเลน คือ ระบบนิเวศวิทยาที่มีพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ หลากหลายชีวิตดำรงอยู่ร่วมกันด้วยสภาพพื้นที่ที่เป็นดินเลน ลักษณะน้ำกร่อย เกิดจากน้ำทะเลและน้ำจืดมาบรรจบกัน ฉะนั้นเราจึงจะพบเห็นป่าชายเลนตามชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ำ ทะเลสาบ ส่วนพันธุ์พืชที่บทบาทสำคัญของป่าชายเลน คือ ไม้โกงกาง นั่นเอง ทรัพยากรของป่าชายเลนที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ เป็นแหล่งพลังงาน เพราะไม้โกงกางที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนมีคุณสมบัติในการเผาแล้วทำเป็นก้อนถ่านได้ดี ติดไฟทนทาน ไม่มีควัน ไม่ปะทุแตกไฟ […]

กิจกรรมนั่งรถไฟไปปลูกป่าด้วยกัน

February 15, 2017 admin 0

กิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และค่านิยมของเด็กไทยในยุคใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วม กับการอนุรักษ์ป่าไม้ให้มากขึ้นกว่าที่เป็นกันอยู่ นอกจากจะจัดกิจกรรมปลูกป่าแล้ว ยังมีกิจกรรมคอยช่วยเหลือสังคมจากการระดมทุนช่วยเหลือมูลนิธิ เพื่อจัดกิจกรรมแบบนี้ให้บ่อยๆ สำหรับการจัดกิจกรรมแบบนี้ เป็นการจัดแบบปลูกป่าด้วยเมล็ดพันธ์พืช แต่จะเน้นปลูกบางช่วงฤดูกาลเท่านั้น เช่นการนำหนังสติ๊กปลูกป่า หลังจากเราได้ยิงหนังสติ๊กปลูกป่าเข้าไปในป่าแล้ว เมล็ดพันธ์พวกนี้จะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมา ในระหว่างฤดูฝนจะใช้ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก และกิจกรรมแบบนี้จะมีเพียงปีละครั้งเท่านั้น

ปลูกป่าหวังกล้า เพื่อเติบโตเป็นภูเขา

February 15, 2017 admin 0

กิจกรรมปลูกป่าเติมกล้าระหว่างภูเขา ที่เชียงดาว กิจกรรมนี้จัดขึ้นมาเพื่อทดแทนต้นไม้ที่หายไปจากภูเขาของหมู่บ้านต่างๆ ที่ชาวบ้านสมัยก่อนได้บุกรุกพื้นที่ และทำเป็นไร่สวนของตนเอง ทำให้ต้องตัดไม้เพื่อทำเกษตร ทางเราจึงจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อปลูกต้นไม้ที่เคยมีให้กลับคืนมาเหมือนเช่นเคย กิจกรรมปลูกป่าที่เชียงดาว สถานที่ ค่ายเยาวชนเชียงดาว อ.เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่ ค่าใช้จ่ายต่อการทำกิจกรรม 2,000 บาท ค่าเดินทางรถตู้ + ค่าน้ำมัน ค่าอาหาร 3 มือ ที่พัก และอุปกรณ์ต้นกล้าต่างๆ

No Picture

ฟื้นฟูความชุ่มชื้นให้ระบบนิเวศ ลดการสูญเสียแก่สัตว์น้ำ

February 15, 2017 admin 0

กิจกรรมนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรักษาระบบนิเวศ การหมุนเวียนของน้ำในลำธาร ให้มีการชะลอการหมุนเวียนจากต้นน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนใต้น้ำมากขึ้น ทำให้ลดความเสี่ยงจากภาวะปลาน็อคน้ำ ซึ่งต่อยอดจากการทำฝายของกลุ่มอาสาเพื่อชะลอโลกร้อน จากการเก็บข้อมูลได้พบว่า พื้นที่ อำเภอท่ายาง ของจังหวัดเพชรบุรี มักจะเกิดน้ำท่วมอยู่ทุกปี โดยปีล่าสุดก็เกิดน้ำท่วม มีหลายหมู่บ้านที่ถูกน้ำป่าไหลทะลัก และทำให้เสียทรัพย์สินหลายรายการ วิธีการแก้ไข คือ การสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเพิ่มแหล่งการเก็บน้ำให้ผืนป่าได้ชะลอน้ำที่จะทะลักได้มีความเร็วลดลง

No Picture

อาสาปลูกต้นทุเรียน เพื่อปรับสภาพดินให้ดีขึ้น

February 15, 2017 admin 0

หลังจาก สถานการณ์น้ำท่วมหลักทางภาคใต้ของเราได้หยุดลง ความเสียหายอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด สุราษฎร์ธานี คือหมู่บ้านเขาเทพพิทักษ์ ที่ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะพากันปลูกยาง ต้นปาล์ม และทุเรียนเป็นส่วนใหญ่ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมหนักเมื่อต้นปี 2560 เราจึงมองเห็นความเสียหายของชาวบ้านเขาเทพพิทักษ์จึงเกิดโครงการ ปลูกต้นทุเรียนเพื่อปรับสภาพดินให้ดีขึ้นมา กิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2560 เวลา 20.30 โดยสารโดยรถปรับอากาศ ออกจากปั๊ม ปตท. สนามเป้า 25 กุมพาพันธ์ 2560 […]

No Picture

กิจกรรม ปลูกป่า สร้างฝาย 2560

February 15, 2017 admin 0

แนวคิดจัดกิจกรรม เนื่องจากกลุ่มอาสาบ้านดินไทยของเราได้จัดกิจกรรม อนุรักษ์ป่าขึ้น ที่เขาใหญ่ จึงได้แวะเข้าไปเยี่ยม อาสาเก่า ที่เคยออกกิจกรรมกันบ่อยๆ ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี แล้วจึงได้ทราบว่า สถานที่แห่งนี้ ขาดแคลนธรรมชาติมาก ทั้งน้ำ และต้นไม้ จึงเป็นต้นของแนวคิดการสร้างฝายขึ้นมา สิ่งที่จะได้รับหลังกิจกรรม 1. ช่วยดูแลธรรมชาติ ฟื้นฟูโลกของเรา 2. เรียนรู้วิธีการอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า 3. ได้ร่วมลดโลกร้อนโดยการทำฝายน้ำ 4. ได้มิตรภาพ  

No Picture

กิจกรรมล่องเรือเก็บขยะตามรอยพ่อ

February 15, 2017 admin 0

โครงการนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 7.30 – 20.30 น สถานที่จัด ชุมชนตลาดน้ำท่าค่าของจังหวัด สมุทรสงคราม วัดศรีศรัทธาธรรม และ วัดนางตะเคียน ความตั้งใจของการสร้างกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตที่ดั้งเดิม ของชาวลุ่มน้ำ ชุมชนท่าคา เพื่อความสมบูรณ์ให้ในระบบนิเวศกลับมาปกติ ส่งเสริมให้พื้นที่นั้นๆอุดมสมบูรณ์