ทำไมต้องสอนเด็ก เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้

April 10, 2019 admin 0

ทรัพยากรป่าไม้ เป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างมากต่อประเทศไทย เพราะหากเรามีป่าไม้ คนในประเทศก็อยู่ได้ แต่หากปราศจากป่าไม้ คนในประเทศก็อาจจะดำรงชีวิตได้ยากขึ้นเรื่อยๆ แม้ไทยเราจะมีทรัพยากรป่าไม้มากแห่งหนึ่งแต่หากไม่ร่วมกันอนุรักษ์ไว้วันหนึ่งก็หมดหายไปได้ เราจึงต้องปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์กันตั้งแต่เด็กๆเลย เพราะอะไร ปลูกฝังตอนเด็กง่ายกว่า ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก สำนวนสุภาษิตนี้ยังเป็นจริงเสมอ การปลูกฝังให้เด็กอนุรักษ์ธรรมชาติจะทำให้เค้าเข้าใจได้มากกว่า หากเราปลูกฝังด้วยความรัก อนุรักษ์แบบไม่บังคับ สร้างความประทับใจให้กับเด็ก มันจะจดจำฝังแน่นในตัวเค้าต่อไปอย่างนานแสนนานจนโตเลยก็ว่าได้ ทีนี้เราก็ไม่ต้องปลูกฝังอะไรมากแล้วตอนโตเนื่องจากเค้ามีความคิด ความเชื่อว่า ต้องอนุรักษ์ป่าไม้แล้ว กลับกันหากทำตอนโตอายุสักประมาณ 14 ปีขึ้นไปบอกเลยว่ายากมาก ดังนั้นร่วมกันปลูกฝังเรื่องนี้กันตั้งแต่เด็กจะดีกว่า […]

What are the Royal Forest Conservation Projects?picc

ร่วมโครงการอนุรักษ์ป่าไม้ในพระราชดำริมีอะไรบ้าง

January 21, 2019 admin 0

ประเทศไทยถือว่าโชคดีมากๆ ทีทรงมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อยมาตลอดระยะเวลาการครองราชย์ของพระองค์ มีโครงการต่างๆ เกิดขึ้นมากมายเพียงเพื่อพระองค์ต้องการให้ราษฎรของท่านอยู่เย็นเป็นสุข โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีอยู่เยอะมาก บทความนี้จึงอยากกล่าวถึงโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ที่พระองค์ได้ทรงทำพระกรณียกิจไว้ให้กับปวงชนชาวไทย แต่ละโครงการคือโครงการที่ช่วยให้ทุกๆ พื้นที่ของประเทศร่มเย็นเป็นสุข โครงการอนุรักษ์ป่าไม้ในพระราชดำริ โครงการป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง – ความหมายของพระองค์คือการปลูกป่า 3 อย่าง แต่ได้ประโยชน์ถึง 4 อย่าง […]

Steps to conserve forest resources in Thailandpicc

ขั้นตอนวิธีอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย

January 21, 2019 admin 0

ป่าไม้คือสิ่งสำคัญมากๆ บนโลกใบนี้ คิดง่ายๆ ว่าหากเราไม่มีต้นไม้ ไม่มีป่าไม้มนุษย์และสรรพสิ่งทุกอย่างบนโลกคงต้องตายจากกันไปนานแล้วเนื่องจากต้นไม้มีความสำคัญหลักๆ ในการผลิตออกซิเจนออกมาให้เราได้หายใจกันรวมถึงยังเป็นอาหารชั้นดีที่ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงอีกด้วย แต่เรื่องน่าเศร้าใจของประเทศไทยและคนทั้งโลกคือทุกวันนี้ป่าไม้ที่เคยอุดมสมบูรณ์ค่อยๆ ร่อยหรอลงไปทุกขณะ หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านี้เอาไว้ควรปฏิบัติให้ถูกต้อง วิธีอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของไทย ร่วมด้วยช่วยกันปลูกป่าคืนต้นไม้ให้ธรรมชาติ – เป็นการนำต้นไม้ปลูกใหม่เข้ามาทดแทนกับป่าไม้เก่าที่ถูกโค่นทำลายไป นอกจากการปลูกในป่าแล้วเรายังสามารถปลูกได้ทุกที่ไม่เว้นแม้กระทั่งในเมืองหรือบริเวณรอบๆ บ้านของเรา การทำแบบนี้จะช่วยคืนต้นไม้ให้กับธรรมชาติและช่วยให้ต้นไม้เยอะมากขึ้นกว่าเดิม พยายามป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า – สาเหตุสำคัญที่ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องป่าไม้คือการเกิดไฟป่าเผาทำลายต้นไม้น้อยใหญ่ในป่าเรียบเป็นหน้ากลอง ยิ่งช่วงหน้าร้อนเรามักเห็นข่าวไฟป่ากันบ่อย แนะนำว่าใครที่ต้องมีการเผาสิ่งต่างๆ ใกล้กับป่าไม้ควรเลือกให้ห่างไกลหรือเผ่าแล้วดับให้สนิทจะดีที่สุด อย่าให้มนุษย์เข้าไปทำลายป่าได้ – อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากจริงๆ […]

เกี่ยวกับ อนุรักษ์ป่าไม้ หัวข้อ เหตุผลที่เกิดโครงการอนุรักษ์ป่าแม่ตื่น

October 1, 2018 admin 1

อย่างที่ได้ทราบกันอยู่ว่าผืนป่าคือทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของผืนแผ่นดินตลอด24hr เพราะผืนป่าคือแหล่งแห่งอาหารและเป็นความจำเป็นที่จะช่วยสร้างสมดุลให้กับดินแดนและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพรรณพืช แต่ในปัจจุบันมีการตัดไม้ทำลายป่าจนผืนป่าเหลืออยู่เพียงน้อยนิดเท่านั้น ทว่าน่าชื่นใจที่มีพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ทรงมีโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่าขึ้นหลายแห่ง เช่นเดียวกับที่มีการจัดการโครงการอนุรักษ์ป่าแม่ตื่นในจังหวัดตากขึ้น   โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื้นเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งอยู่ในเขตเดียวกับเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื้น เป็นโครงการตอบสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อจุดประสงค์การอนุรักษ์ให้ผืนป่าดำรงความอุดมสมบูรณ์ไว้ เป็นการแก้ไขปัญหาที่มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติแหล่งพันธุ์พืชที่เป็นต้นน้ำลำธารที่สำคัญซึ่งจะไหลไปสู่เขื่อนภูมิพลด้วย อีกทั้งโครงการนี้ยังช่วยส่งเสริมพัฒนาคุณณภาพชีวิตให้กับประชาชนชาวบ้านที่ทำกินและอาศัยอยู่ในบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์ป่าและพันธุ์สัตว์แม่ตื่นด้วย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีจิตสำนึกรักและดูแลรักษาผืนป่าที่ตนอยู่อาศัย   ความเป็นมาและเหตุผลที่เกิดโครงการอนุรักษ์ป่าแม่ตื่นขึ้นก็เกิดขึ้นจาก ได้มีการได้มีการบินสำรวจป่าโดยเฮลิคอปเตอร์ขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. […]

7 วิธีที่จะทำให้คนไทยรักป่ามากขึ้น

September 5, 2018 admin 0

ปัจจุบันการขาดแคลนทรัพยากรป่าไม้เป็นเรื่องที่กลายเป็นปัญหาวิกฤต เป็นเรื่องใหญ่ที่คนทุกคนในผืนแผ่นดินไทยจะต้องตระหนัก เนื่องจากแหล่งทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทยร่อยหรอลงจนเหลือเพียงแค่ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าสำรวจจากขนาดพื้นที่ของประเทศไทย นั่นก็เป็นเพราะการขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของคนทั่วไปและคนที่เกี่ยวข้องกับผืนป่า การเข้ามาของนายทุนและคนที่หวังผลประโยชน์ในการใช้พื้นที่และการลักลอบตัดไม้ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน อีกทั้งกิจกรรมและการดำเนินงานที่จะช่วยอนุรักษ์ป่าและการสร้างป่าเมื่อเทียบกับการทำลายแล้วยังห่างไกลกันมาก ผู้สร้างผู้ปลูกมีจำนวนเพียงหยิบมือเท่านั้น ในขณะที่ผู้กอบโกยและผู้ทำลายมีอยู่มากมายและยังคงกอบโกยเอาจากผืนป่าไม่หยุดหย่อน   การแก้ไขไม่ให้คนทำลายป่า หันมาอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเห็นความสำคัญคงจะต้องเริ่มขึ้นอย่างจริงจังและหนทางเดียวที่จะทำได้ก็คือ การทำให้คนไทยรักป่ามากขึ้น เมื่อเขามีหัวใจที่รักเขาก็จะหวงแหน รักษาอนุรักษ์และทำให้สิ่งที่เขารักนั้นเจริญงอกงามคงอยู่ได้ วิธีที่จะทำให้คนไทยรักป่ามากขึ้น 7 ประการ ได้แก่   1. ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่วัยเด็ก ด้วยนิทาน สื่อต่าง […]

คืนป่าชายเลน เท่ากับคืนชีวิตให้ธรรมชาติ

May 30, 2017 admin 0

เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในปัจจุบันนี้ป่าชายเลนในประเทศของเราได้ถูกทำลายและบุกรุกพื้นที่กันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ทรัพยากรอันมีค่าถูกทำลายไปอย่างน่าเสียดาย ซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าป่าชายเลนคืออะไร และมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์อย่างไร วันนี้เราจะพาไปรู้จักป่าชายเลนกันคะ ป่าชายเลน คือ ระบบนิเวศวิทยาที่มีพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ หลากหลายชีวิตดำรงอยู่ร่วมกันด้วยสภาพพื้นที่ที่เป็นดินเลน ลักษณะน้ำกร่อย เกิดจากน้ำทะเลและน้ำจืดมาบรรจบกัน ฉะนั้นเราจึงจะพบเห็นป่าชายเลนตามชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ำ ทะเลสาบ ส่วนพันธุ์พืชที่บทบาทสำคัญของป่าชายเลน คือ ไม้โกงกาง นั่นเอง ทรัพยากรของป่าชายเลนที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ เป็นแหล่งพลังงาน เพราะไม้โกงกางที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนมีคุณสมบัติในการเผาแล้วทำเป็นก้อนถ่านได้ดี ติดไฟทนทาน ไม่มีควัน ไม่ปะทุแตกไฟ […]

กิจกรรมนั่งรถไฟไปปลูกป่าด้วยกัน

February 15, 2017 admin 0

กิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และค่านิยมของเด็กไทยในยุคใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วม กับการอนุรักษ์ป่าไม้ให้มากขึ้นกว่าที่เป็นกันอยู่ นอกจากจะจัดกิจกรรมปลูกป่าแล้ว ยังมีกิจกรรมคอยช่วยเหลือสังคมจากการระดมทุนช่วยเหลือมูลนิธิ เพื่อจัดกิจกรรมแบบนี้ให้บ่อยๆ สำหรับการจัดกิจกรรมแบบนี้ เป็นการจัดแบบปลูกป่าด้วยเมล็ดพันธ์พืช แต่จะเน้นปลูกบางช่วงฤดูกาลเท่านั้น เช่นการนำหนังสติ๊กปลูกป่า หลังจากเราได้ยิงหนังสติ๊กปลูกป่าเข้าไปในป่าแล้ว เมล็ดพันธ์พวกนี้จะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมา ในระหว่างฤดูฝนจะใช้ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก และกิจกรรมแบบนี้จะมีเพียงปีละครั้งเท่านั้น

ปลูกป่าหวังกล้า เพื่อเติบโตเป็นภูเขา

February 15, 2017 admin 0

กิจกรรมปลูกป่าเติมกล้าระหว่างภูเขา ที่เชียงดาว กิจกรรมนี้จัดขึ้นมาเพื่อทดแทนต้นไม้ที่หายไปจากภูเขาของหมู่บ้านต่างๆ ที่ชาวบ้านสมัยก่อนได้บุกรุกพื้นที่ และทำเป็นไร่สวนของตนเอง ทำให้ต้องตัดไม้เพื่อทำเกษตร ทางเราจึงจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อปลูกต้นไม้ที่เคยมีให้กลับคืนมาเหมือนเช่นเคย กิจกรรมปลูกป่าที่เชียงดาว สถานที่ ค่ายเยาวชนเชียงดาว อ.เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่ ค่าใช้จ่ายต่อการทำกิจกรรม 2,000 บาท ค่าเดินทางรถตู้ + ค่าน้ำมัน ค่าอาหาร 3 มือ ที่พัก และอุปกรณ์ต้นกล้าต่างๆ

No Image

ฟื้นฟูความชุ่มชื้นให้ระบบนิเวศ ลดการสูญเสียแก่สัตว์น้ำ

February 15, 2017 admin 0

กิจกรรมนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรักษาระบบนิเวศ การหมุนเวียนของน้ำในลำธาร ให้มีการชะลอการหมุนเวียนจากต้นน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนใต้น้ำมากขึ้น ทำให้ลดความเสี่ยงจากภาวะปลาน็อคน้ำ ซึ่งต่อยอดจากการทำฝายของกลุ่มอาสาเพื่อชะลอโลกร้อน จากการเก็บข้อมูลได้พบว่า พื้นที่ อำเภอท่ายาง ของจังหวัดเพชรบุรี มักจะเกิดน้ำท่วมอยู่ทุกปี โดยปีล่าสุดก็เกิดน้ำท่วม มีหลายหมู่บ้านที่ถูกน้ำป่าไหลทะลัก และทำให้เสียทรัพย์สินหลายรายการ วิธีการแก้ไข คือ การสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเพิ่มแหล่งการเก็บน้ำให้ผืนป่าได้ชะลอน้ำที่จะทะลักได้มีความเร็วลดลง

No Image

อาสาปลูกต้นทุเรียน เพื่อปรับสภาพดินให้ดีขึ้น

February 15, 2017 admin 0

หลังจาก สถานการณ์น้ำท่วมหลักทางภาคใต้ของเราได้หยุดลง ความเสียหายอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด สุราษฎร์ธานี คือหมู่บ้านเขาเทพพิทักษ์ ที่ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะพากันปลูกยาง ต้นปาล์ม และทุเรียนเป็นส่วนใหญ่ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมหนักเมื่อต้นปี 2560 เราจึงมองเห็นความเสียหายของชาวบ้านเขาเทพพิทักษ์จึงเกิดโครงการ ปลูกต้นทุเรียนเพื่อปรับสภาพดินให้ดีขึ้นมา กิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2560 เวลา 20.30 โดยสารโดยรถปรับอากาศ ออกจากปั๊ม ปตท. สนามเป้า 25 กุมพาพันธ์ 2560 […]