กิจกรรมนั่งรถไฟไปปลูกป่าด้วยกัน

กิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และค่านิยมของเด็กไทยในยุคใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วม กับการอนุรักษ์ป่าไม้ให้มากขึ้นกว่าที่เป็นกันอยู่ นอกจากจะจัดกิจกรรมปลูกป่าแล้ว ยังมีกิจกรรมคอยช่วยเหลือสังคมจากการระดมทุนช่วยเหลือมูลนิธิ เพื่อจัดกิจกรรมแบบนี้ให้บ่อยๆ

สำหรับการจัดกิจกรรมแบบนี้ เป็นการจัดแบบปลูกป่าด้วยเมล็ดพันธ์พืช แต่จะเน้นปลูกบางช่วงฤดูกาลเท่านั้น เช่นการนำหนังสติ๊กปลูกป่า หลังจากเราได้ยิงหนังสติ๊กปลูกป่าเข้าไปในป่าแล้ว เมล็ดพันธ์พวกนี้จะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมา ในระหว่างฤดูฝนจะใช้ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก และกิจกรรมแบบนี้จะมีเพียงปีละครั้งเท่านั้น