คืนป่าชายเลน เท่ากับคืนชีวิตให้ธรรมชาติ

เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในปัจจุบันนี้ป่าชายเลนในประเทศของเราได้ถูกทำลายและบุกรุกพื้นที่กันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ทรัพยากรอันมีค่าถูกทำลายไปอย่างน่าเสียดาย ซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าป่าชายเลนคืออะไร และมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์อย่างไร วันนี้เราจะพาไปรู้จักป่าชายเลนกันคะ

ป่าชายเลน คือ ระบบนิเวศวิทยาที่มีพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ หลากหลายชีวิตดำรงอยู่ร่วมกันด้วยสภาพพื้นที่ที่เป็นดินเลน ลักษณะน้ำกร่อย เกิดจากน้ำทะเลและน้ำจืดมาบรรจบกัน ฉะนั้นเราจึงจะพบเห็นป่าชายเลนตามชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ำ ทะเลสาบ ส่วนพันธุ์พืชที่บทบาทสำคัญของป่าชายเลน คือ ไม้โกงกาง นั่นเอง

ทรัพยากรของป่าชายเลนที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ

  1. เป็นแหล่งพลังงาน เพราะไม้โกงกางที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนมีคุณสมบัติในการเผาแล้วทำเป็นก้อนถ่านได้ดี ติดไฟทนทาน ไม่มีควัน ไม่ปะทุแตกไฟ ได้ถ่านที่สวยงาม ขายได้ราคา
  2. เป็นแหล่งพืชผันสมุนไพร โดยเฉพาะผ้าพื้นบ้านเช่น ใบชะคราม ยอดเป้ง ยอดผักเบี้ยทะเล เหงือกปลาหมอ มะนาวผี ซึ่งผักเหล่านี้สามารถนำมาปรุงเป็นยารักษาโรคได้ชะงักยิ่งนัก หรือมาประกอบอาหารลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้รสชาติที่อร่อย
  3. แห่งอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำ จากเศกซากพืชและเศษใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาทับถมกัน สลายกลายเป็นอินทรีย์วัตถุ ทำให้เกิดจุลินทรีย์ต่างๆที่สิ่งมีชีวิตนำไปใช้เป็นอาหารในการดำรงชีวิต
  4. ช่วยป้องกันดินพังทลายตามชายฝั่งทะเล เพราะรากต้นไม้ที่ยึดเกาะตามป่าชายเลนจะช่วยในการกัดเซาะชายฝั่ง และยังบรรเทาความเร็วของกระแสน้ำทำให้เกิดตะกอนทับถมจนกลายเป็นแผ่นดินผืนใหม่ลึกเข้าไปในทะเลเกิดเป็นหาดเลน
  5. ช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ ด้วยป่าชายเลนเปรียบเสมือนป้อมปราการ ทีจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของคลื่นและลมให้ลดน้อยลง ก่อนที่จะมาถึงบ้านเรือนประชากรที่อาศัยอยู่ตามริมตลิ่ง
  6. ช่วยลดปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซน์ในอากาศ ไม้ที่ขึ้นในป่าชายเลนมีอัตราในการสังเคาระห์แสงสูงจึงเป็นให้ช่วยลดปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซน์ และช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนทำให้อากาศสดชื่นขึ้น

อย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นว่าพื้นที่ป่าชายเลนกำลังประสบปัญหาลดลงเป็นอย่างมากจนถึงขั้นวิกฤต ดังนั้นคงถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยทุกคนจะช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนด้วยการปลูกป่าเพิ่มและปกป้องอย่าให้ใครมาทำลายป่าชายเลนอันเป็นมรดกที่จะตกทอดไปสู่รุ่นลูกหลาน เพราะการคืนชีวิตให้ป่าชายเลนเท่ากับคืนชีวิตให้กับธรรมชาติที่สวยงามอีกด้วยคะ