ค่ายจิตอาสาปลูกป่าชายเลนบางปู สมุทรปราการ

Afforestpicneww

Afforestpic

หากพูดถึงจังหวัดสมุทรปราการเรานึกถึงอะไรกันบ้าง เชื่อว่าสิ่งแรกๆ คงเป็นสภาพการจราจรที่วุ่นวาย มีแต่รถใหญ่วิ่งไปมาเต็มท้องถนน นึกถึงโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก  และอาจจะนึกถึงตลาดที่ทำการซื้อขายอาหารทะเล ภาพรวมที่เราคุ้นชินมันมักจะเป็นชานเมืองที่ดูค่อนข้างแห้งแล้ง มีพื้นที่สีเขียวน้อย และอากาศก็เต็มไปด้วยฝุ่นละออง ความเป็นจริงแล้วจังหวัดสมุทรปราการเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ จึงมีป่าชายเลนที่เป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญเยอะมาก แต่เมื่อมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น ป่าชายเลนก็ถูกรบกวนไม่น้อยเหมือนกัน ตอนนี้จึงมีปริมาณลดน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดาย

ปลูกป่าจิตอาสา ฟื้นฟูพื้นที่ใกล้เมือง

ด้วยจิตสำนึกของคนรักป่าที่อยากจะรักษาสิ่งดีๆ ในพื้นที่เอาไว้ให้ได้นานที่สุด ก็เลยเกิดเป็นโครงการปลูกป่าชายเลนที่บางปูขึ้นมา หากใครได้เคยไปเที่ยวบางปูมาแล้วก็จะรู้ว่าตรงนั้นมีป่าชายเลนขนาดใหญ่มากมาก่อน สัตว์น้ำ และนกหลายสายพันธุ์รวมตัวอยู่ตรงนั้นนับไม่ถ้วน แต่ตอนนี้ต้นไม้ในป่าเริ่มเบาบาง วิถีชีวิตของสัตว์ที่มาอาศัยอยู่ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจนน่าเป็นห่วงว่ามันจะทำให้สมดุลของระบบนิเวศน์เสียไปในที่สุด

กิจกรรมปลูกป่าที่บางปูจึงมีเป้าหมายหลักเป็นการฟื้นฟูผืนป่าให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง โดยเปิดโอกาสให้คนทั่วไปที่สนใจสามารถยื่นเรื่องไปเพื่อขอเข้าร่วมได้ มีการเสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยสำหรับการเดินทาง และอาหาร โครงการนี้จัดขึ้นหลายครั้งแล้ว ในแต่ละครั้งจะรับคนจำกัดเพื่อให้ง่ายต่อการดูแล และก็ได้รับเสียงตอบรับในเชิงบวกมาโดยตลอด รายละเอียดของกำหนดการโครงการจะต่างกันไปในแต่ละช่วง แต่ก็จะมีประเด็นหลักๆ คล้ายคลึงกัน ดังต่อไปนี้

– นัดรวมตัวผู้ที่สนใจร่วมปลูกป่าชายเลนในตอนเช้า ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นตำแหน่งที่เดินทางได้สะดวกทั้งรถส่วนตัวรถโดยสารสาธารณะ เพื่อให้ทุกคนได้มาขึ้นรถบัสแล้วเดินทางไปยังที่หมายโดยพร้อมเพรียงกัน

– ใช้เวลาในการเดินทางไม่มากเท่าไรก็ถึงบางปู จะมีการกล่าวต้อนรับ มีพิธีการนิดหน่อยพร้อมกับทำความเข้าใจเกี่ยวกับป่าชายเลนอย่างแท้จริงเสียก่อน

– เริ่มลงมือปลูกป่าจนกว่าจะครบตามจำนวนที่ตั้งใจเอาไว้

– ปล่อยให้ทุกคนได้พักผ่อน เยี่ยมชมธรรมชาติโดยรอบตามอัธยาศัย ไม่เกินช่วงบ่ายก็เดินทางกลับ อาจมีแวะพักเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อีกเล็กน้อย

หลังการทำกิจกรรมทุกคนจะถึงกรุงเทพมหานครก่อนค่ำอย่างแน่นอน นอกจากจะได้ออกกำลังกาย ได้ช่วยสิ่งแวดล้อมก็ยังได้เพื่อนใหม่ ได้ความสนุกสนาน ประสบการณ์ที่หาไม่ได้หากไม่มาลองทำด้วยตัวเอง

ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมต้องทำอย่างไร

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนที่บางปูนี้จะมีจัดขึ้นเรื่อยๆ แต่ไม่ได้มีการกำหนดรอบที่แน่นอน เพราะต้องดูปัจจัยในพื้นที่อีกหลายอย่าง วิธีการติดตามความเคลื่อนไหวจึงดูได้จากการประกาศของแหล่งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ เพจของกลุ่มปลูกป่าชายเลนบางปู หรือไม่ก็ให้หาข้อมูลการจัดกิจกรรมครั้งก่อนๆ แล้วติดต่อไปทางเจ้าหน้าที่ซึ่งทิ้งรายละเอียดเอาไว้ให้ก็ได้เหมือนกัน นอกจากนี้หากสนใจอยากร่วมเก็บประสบการณ์ปลูกป่าชายเลนจริงๆ ไม่จำเป็นต้องรอเวลามาปลูกที่บางปูแห่งเดียวก็ได้ เพราะในประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลนที่ต้องการการฟื้นฟูอีกหลายแห่ง ยังต้องการอาสาสมัครที่มีใจรักธรรมชาติ พร้อมที่จะรักษาแหล่งทรัพยากรอันมีค่าอีกจำนวนมาก เพียงแค่ค้นหาด้วยคำว่า “กิจกรรมปลูกป่าชายเลน” ก็จะมีข้อมูลแสดงขึ้นมานับไม่ถ้วน ทุกคนสามารถเลือกไปในพื้นที่ที่ตนเองสะดวกได้เลย