ทำไมต้องสอนเด็ก เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้

ทรัพยากรป่าไม้ เป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างมากต่อประเทศไทย เพราะหากเรามีป่าไม้ คนในประเทศก็อยู่ได้ แต่หากปราศจากป่าไม้ คนในประเทศก็อาจจะดำรงชีวิตได้ยากขึ้นเรื่อยๆ แม้ไทยเราจะมีทรัพยากรป่าไม้มากแห่งหนึ่งแต่หากไม่ร่วมกันอนุรักษ์ไว้วันหนึ่งก็หมดหายไปได้ เราจึงต้องปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์กันตั้งแต่เด็กๆเลย เพราะอะไร

ปลูกฝังตอนเด็กง่ายกว่า

ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก สำนวนสุภาษิตนี้ยังเป็นจริงเสมอ การปลูกฝังให้เด็กอนุรักษ์ธรรมชาติจะทำให้เค้าเข้าใจได้มากกว่า หากเราปลูกฝังด้วยความรัก อนุรักษ์แบบไม่บังคับ สร้างความประทับใจให้กับเด็ก มันจะจดจำฝังแน่นในตัวเค้าต่อไปอย่างนานแสนนานจนโตเลยก็ว่าได้ ทีนี้เราก็ไม่ต้องปลูกฝังอะไรมากแล้วตอนโตเนื่องจากเค้ามีความคิด ความเชื่อว่า ต้องอนุรักษ์ป่าไม้แล้ว กลับกันหากทำตอนโตอายุสักประมาณ 14 ปีขึ้นไปบอกเลยว่ายากมาก ดังนั้นร่วมกันปลูกฝังเรื่องนี้กันตั้งแต่เด็กจะดีกว่า

อธิบายอย่างง่าย

หากเราปลูกฝังการอนุรักษ์ป่าไม้ในเด็ก การอธิบายจะง่ายกว่า เราสามารถที่จะอธิบายแบบง่ายให้เด็กเห็นภาพผลดีผลเสียของการอนุรักษ์ธรรมชาติตั้งแต่เรื่องเล็กน้อย อย่างปิดน้ำ ปิดไฟเมื่อไม่ใช้แล้วได้เลย อีกมุมหนึ่งการอธิบายให้เด็กฟังอาจจะผสมผสานเรื่องราวใกล้ตัวของเด็ก แฟนตาซีไปด้วย จะทำให้เด็กเข้าใจได้มากขึ้น สนุกมากขึ้น จนซึมซับเข้าไปเองได้มากขึ้นตามลำดับ

ทำกิจกรรมอย่างง่าย

สำหรับเด็ก การสอนให้เค้ารู้จักอนุรักษ์ป่าไม้ หรือ ทรัพยากรธรรมชาติอื่นของชาตินั้น ไม่ต้องทำอะไรยากเลย กิจกรรมง่ายๆในบ้านหรือรอบบริเวณบ้านก็สามารถปลูกฝังเรื่องนี้ได้ อย่างการร่วมกันปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่ใช้ หรือ อาจจะพาเค้าปลูกต้นไม้ที่โตง่าย ตายยากเพื่อให้เค้ารู้สึกรักธรรมชาติมากขึ้น ถ้าเค้าพร้อมขึ้นมาก็อาจจะพาไปเที่ยวชมธรรมชาติที่ไม่ไกลจากบ้านมากนักก็ได้ จะทำให้เค้ารู้สึกสนุกพร้อมกับรักธรรมชาติแบบไม่รู้ตัว

ทำบ่อย ทำซ้ำ

การปลูกฝังอนุรักษ์ป่าไม้นั้น พ่อแม่ ครู ผู้ปกครอง หรือ คนในชุมชนเองก็ต้องทำตัวอย่างให้ดูด้วย ไม่ใช่บอกให้ลูกอนุรักษ์ป่าไม้ เรากลับทิ้งขยะซะอย่างนั้น อีกหนึ่งก็คือ เราต้องพาทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้เป็นประจำ ทำให้บ่อย ทำให้ชิน อย่าไปคิดว่าทำครั้งเดียวแล้วเด็กจะรู้เรื่อง เข้าใจเลย กว่าจะเข้าใจซึมซับเรื่องนี้ได้ต้องทำกิจกรรมอีกหลายครั้งเลย หากพ่อแม่อยากสอนลูกเรื่องนี้ ก็ต้องหมั่นทำให้บ่อยหน่อยรับรองว่าทำแล้วคุ้มค่าแน่นอน