ปลูกป่าหวังกล้า เพื่อเติบโตเป็นภูเขา

กิจกรรมปลูกป่าเติมกล้าระหว่างภูเขา ที่เชียงดาว กิจกรรมนี้จัดขึ้นมาเพื่อทดแทนต้นไม้ที่หายไปจากภูเขาของหมู่บ้านต่างๆ ที่ชาวบ้านสมัยก่อนได้บุกรุกพื้นที่ และทำเป็นไร่สวนของตนเอง ทำให้ต้องตัดไม้เพื่อทำเกษตร ทางเราจึงจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อปลูกต้นไม้ที่เคยมีให้กลับคืนมาเหมือนเช่นเคย

กิจกรรมปลูกป่าที่เชียงดาว สถานที่ ค่ายเยาวชนเชียงดาว อ.เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่

ค่าใช้จ่ายต่อการทำกิจกรรม 2,000 บาท

ค่าเดินทางรถตู้ + ค่าน้ำมัน

ค่าอาหาร 3 มือ

ที่พัก

และอุปกรณ์ต้นกล้าต่างๆ