ฟื้นฟูความชุ่มชื้นให้ระบบนิเวศ ลดการสูญเสียแก่สัตว์น้ำ

กิจกรรมนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรักษาระบบนิเวศ การหมุนเวียนของน้ำในลำธาร ให้มีการชะลอการหมุนเวียนจากต้นน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนใต้น้ำมากขึ้น ทำให้ลดความเสี่ยงจากภาวะปลาน็อคน้ำ ซึ่งต่อยอดจากการทำฝายของกลุ่มอาสาเพื่อชะลอโลกร้อน

จากการเก็บข้อมูลได้พบว่า พื้นที่ อำเภอท่ายาง ของจังหวัดเพชรบุรี มักจะเกิดน้ำท่วมอยู่ทุกปี โดยปีล่าสุดก็เกิดน้ำท่วม มีหลายหมู่บ้านที่ถูกน้ำป่าไหลทะลัก และทำให้เสียทรัพย์สินหลายรายการ

วิธีการแก้ไข คือ การสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเพิ่มแหล่งการเก็บน้ำให้ผืนป่าได้ชะลอน้ำที่จะทะลักได้มีความเร็วลดลง