ร่วมโครงการอนุรักษ์ป่าไม้ในพระราชดำริมีอะไรบ้าง

What are the Royal Forest Conservation Projects?picc

What are the Royal Forest Conservation Projects?

ประเทศไทยถือว่าโชคดีมากๆ ทีทรงมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อยมาตลอดระยะเวลาการครองราชย์ของพระองค์ มีโครงการต่างๆ เกิดขึ้นมากมายเพียงเพื่อพระองค์ต้องการให้ราษฎรของท่านอยู่เย็นเป็นสุข โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีอยู่เยอะมาก บทความนี้จึงอยากกล่าวถึงโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ที่พระองค์ได้ทรงทำพระกรณียกิจไว้ให้กับปวงชนชาวไทย แต่ละโครงการคือโครงการที่ช่วยให้ทุกๆ พื้นที่ของประเทศร่มเย็นเป็นสุข

โครงการอนุรักษ์ป่าไม้ในพระราชดำริ

  1. โครงการป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง – ความหมายของพระองค์คือการปลูกป่า 3 อย่าง แต่ได้ประโยชน์ถึง 4 อย่าง ไม่ว่าจะเป็นไม้ผล, ไม้ฟืน, ไม้สร้างบ้าน สามารถสร้างประโยชน์ได้มากกว่า ทั้งการใช้ประโยชน์ตามชื่อของต้นไม้เองยังช่วยในเรื่องการอนุรักษ์ลำธารและดิน อีกทั้งยังได้ประโยชน์จากการใช้สอยไม้ที่กินได้ ไม้เศรษฐกิจ ถือเป็นโครงการในพระราชดำริเรื่องอนุรักษ์ป่าไม้ที่สมบูรณ์แบบ
  2. โครงการพระราชดำริเขานางพันธุรัตน์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่มีการทรุดตัว – เป็นกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระราชินีฯ ทั้ง 2 พระองค์ทรงห่วงใยเรื่องทรัพยากรธรรมชาติที่เขานางพันธุรัต หรือ เขาเจ้าลายใหญ่ เมื่อตอนปี 2541 มีการพังทลายลงมา ดังนั้นเพื่อฟื้นฟูปัญหาที่เกิดขึ้นจึงให้ทำการปลูกต้นไม้ เช่น ปลูกต้นไทรตามซอกหินที่ได้พังทลายลงมา, นำพันธุ์ไม้กว่า 5,000 ต้นมาปลูกบริเวณที่ดินถล่ม, ปลูกหญ้าแฝก, จัดสร้างทางแหล่งน้ำ ฯลฯ
  3. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง – เป็นลุ่มน้ำครอบคลุม 13 อำเภอ ตั้งอยู่ตอนใต้ของนครศรีธรรมราช แต่ด้วยปัญหาต่างๆ ทำให้น้ำจืดเกิดการขาดแคลน ทำนาทำไรไม่ได้ผล ประกอบกับป่าไม้ที่ลดลงอย่างรวดเร็ว พระองค์จึงทรงพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อพลิกฟื้นให้ลุ่มน้ำปากพนังกลับมาเป็นหัวใจสำคัญในการดำรงชีวิตของราษฎรต่อไป อีกทั้งต้นไม้ในป่าก็ได้รับอิทธิพลจนกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเช่นกัน
  4. โครงการแกล้งดิน – ด้วยปัญหาดินเปรี้ยวที่เกิดขึ้นพระองค์จึงทรงหาวิธีแก้ไขให้ชาวบ้านสามารถปลูกต้นไม้ได้ จนในที่สุดปัญหาดินเปรี้ยวก็ค่อยๆ ลดลงจากพระราชดำริพร้อมทั้งการทดลองต่างๆ นานา ส่งผลให้ชาวบ้านสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ดังเดิม สามารถปลูกต้นไม้เพื่อการเกษตรและช่วยในเรื่องของการสร้างป่าอีกด้วย

ถือเป็นแค่ส่วนน้อยมากๆ กับโครงการพระราชดำริอีกนับพันนับหมื่นโครงการที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ให้กับคนไทยทุกๆ คน เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กับความโชคดีที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยอันทรงมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงห่วงใยราษฎรในทุกพื้นที่แม้จะเข้าถึงยากลำบากแค่ไหนก็ตาม