7 วิธีที่จะทำให้คนไทยรักป่ามากขึ้น

September 5, 2018 admin 0

ปัจจุบันการขาดแคลนทรัพยากรป่าไม้เป็นเรื่องที่กลายเป็นปัญหาวิกฤต เป็นเรื่องใหญ่ที่คนทุกคนในผืนแผ่นดินไทยจะต้องตระหนัก เนื่องจากแหล่งทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทยร่อยหรอลงจนเหลือเพียงแค่ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าสำรวจจากขนาดพื้นที่ของประเทศไทย นั่นก็เป็นเพราะการขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของคนทั่วไปและคนที่เกี่ยวข้องกับผืนป่า การเข้ามาของนายทุนและคนที่หวังผลประโยชน์ในการใช้พื้นที่และการลักลอบตัดไม้ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน อีกทั้งกิจกรรมและการดำเนินงานที่จะช่วยอนุรักษ์ป่าและการสร้างป่าเมื่อเทียบกับการทำลายแล้วยังห่างไกลกันมาก ผู้สร้างผู้ปลูกมีจำนวนเพียงหยิบมือเท่านั้น ในขณะที่ผู้กอบโกยและผู้ทำลายมีอยู่มากมายและยังคงกอบโกยเอาจากผืนป่าไม่หยุดหย่อน   การแก้ไขไม่ให้คนทำลายป่า หันมาอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเห็นความสำคัญคงจะต้องเริ่มขึ้นอย่างจริงจังและหนทางเดียวที่จะทำได้ก็คือ การทำให้คนไทยรักป่ามากขึ้น เมื่อเขามีหัวใจที่รักเขาก็จะหวงแหน รักษาอนุรักษ์และทำให้สิ่งที่เขารักนั้นเจริญงอกงามคงอยู่ได้ วิธีที่จะทำให้คนไทยรักป่ามากขึ้น 7 ประการ ได้แก่   1. ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่วัยเด็ก ด้วยนิทาน สื่อต่าง […]