Afforestpicneww

ค่ายจิตอาสาปลูกป่าชายเลนบางปู สมุทรปราการ

December 26, 2019 admin 0

หากพูดถึงจังหวัดสมุทรปราการเรานึกถึงอะไรกันบ้าง เชื่อว่าสิ่งแรกๆ คงเป็นสภาพการจราจรที่วุ่นวาย มีแต่รถใหญ่วิ่งไปมาเต็มท้องถนน นึกถึงโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก  และอาจจะนึกถึงตลาดที่ทำการซื้อขายอาหารทะเล ภาพรวมที่เราคุ้นชินมันมักจะเป็นชานเมืองที่ดูค่อนข้างแห้งแล้ง มีพื้นที่สีเขียวน้อย และอากาศก็เต็มไปด้วยฝุ่นละออง ความเป็นจริงแล้วจังหวัดสมุทรปราการเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ จึงมีป่าชายเลนที่เป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญเยอะมาก แต่เมื่อมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น ป่าชายเลนก็ถูกรบกวนไม่น้อยเหมือนกัน ตอนนี้จึงมีปริมาณลดน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดาย ปลูกป่าจิตอาสา ฟื้นฟูพื้นที่ใกล้เมือง ด้วยจิตสำนึกของคนรักป่าที่อยากจะรักษาสิ่งดีๆ ในพื้นที่เอาไว้ให้ได้นานที่สุด ก็เลยเกิดเป็นโครงการปลูกป่าชายเลนที่บางปูขึ้นมา หากใครได้เคยไปเที่ยวบางปูมาแล้วก็จะรู้ว่าตรงนั้นมีป่าชายเลนขนาดใหญ่มากมาก่อน สัตว์น้ำ และนกหลายสายพันธุ์รวมตัวอยู่ตรงนั้นนับไม่ถ้วน แต่ตอนนี้ต้นไม้ในป่าเริ่มเบาบาง วิถีชีวิตของสัตว์ที่มาอาศัยอยู่ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจนน่าเป็นห่วงว่ามันจะทำให้สมดุลของระบบนิเวศน์เสียไปในที่สุด […]