7 วิธีที่จะทำให้คนไทยรักป่ามากขึ้น

ปัจจุบันการขาดแคลนทรัพยากรป่าไม้เป็นเรื่องที่กลายเป็นปัญหาวิกฤต เป็นเรื่องใหญ่ที่คนทุกคนในผืนแผ่นดินไทยจะต้องตระหนัก เนื่องจากแหล่งทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทยร่อยหรอลงจนเหลือเพียงแค่ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าสำรวจจากขนาดพื้นที่ของประเทศไทย นั่นก็เป็นเพราะการขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของคนทั่วไปและคนที่เกี่ยวข้องกับผืนป่า การเข้ามาของนายทุนและคนที่หวังผลประโยชน์ในการใช้พื้นที่และการลักลอบตัดไม้ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน อีกทั้งกิจกรรมและการดำเนินงานที่จะช่วยอนุรักษ์ป่าและการสร้างป่าเมื่อเทียบกับการทำลายแล้วยังห่างไกลกันมาก ผู้สร้างผู้ปลูกมีจำนวนเพียงหยิบมือเท่านั้น ในขณะที่ผู้กอบโกยและผู้ทำลายมีอยู่มากมายและยังคงกอบโกยเอาจากผืนป่าไม่หยุดหย่อน

 

การแก้ไขไม่ให้คนทำลายป่า หันมาอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเห็นความสำคัญคงจะต้องเริ่มขึ้นอย่างจริงจังและหนทางเดียวที่จะทำได้ก็คือ การทำให้คนไทยรักป่ามากขึ้น เมื่อเขามีหัวใจที่รักเขาก็จะหวงแหน รักษาอนุรักษ์และทำให้สิ่งที่เขารักนั้นเจริญงอกงามคงอยู่ได้ วิธีที่จะทำให้คนไทยรักป่ามากขึ้น 7 ประการ ได้แก่

 

  1. 1. ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่วัยเด็ก

ด้วยนิทาน สื่อต่าง ๆ และด้วยการเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ในเมืองได้เข้าใกล้ชิดสัมผัสผืนป่า ให้เด็ก ๆ โตมาโดยรู้สึกว่าป่าคือส่วนหนึ่งของชีวิตเขา และเป็นของมีค่าที่จะต้องรักษาให้ดำรงคงอยู่

 

  1. 2. ให้ข้อมูลคนทั่วไปได้ทราบถึงข้อดีและประโยชน์ของป่า

คนทั่วไปเช่นกลุ่มคนหนุ่มสาว วัยรุ่น วัยทำงาน วัยกลางคน ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะที่อยู่ห่างไกลไม่ค่อยได้สัมผัสกับป่า พวกเขาอาจจะมองข้ามประโยชน์และความสำคัญของป่าโดยเห็นว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับขีวิตเขา การรณรงค์สื่อต่าง ๆ ให้คนได้ทราบถึงประโยชน์และความสำคัญของป่าจะช่วยให้คนหันมารักและอนุรักษ์ป่าได้

 

  1. 3. ทำให้คนและป่าใกล้ชิดกันมากขึ้น

ด้วยการจัดแคมเปญ การทำให้คนเข้าไปเที่ยวในป่าได้ง่ายขึ้น เช่น ทางกรมป่าไม้และอุทยานต่าง ๆ สร้างบ้านพัก สถานที่กางเต้นท์ในบริเวณที่ไม่รบกวนสัตว์ป่าให้ผู้คนเข้าไปเที่ยวได้ง่ายขึ้นและมากขึ้นโดยที่มีวิถีท่องเที่ยวกลมกลืนกับธรรมชาติ

 

  1. 4. จัดแคมป์เดินป่าศึกษาธรรมชาติ

โปรแกรมแคมป์เดินป่า ไม่ว่าจะเป็นแบบค้างคืนหรือแบบวันเดียวสั้น ๆ จะทำให้คนที่ไม่เคยได้สัมผัสป่า หรือมีโอกาสน้อยที่จะได้ใกล้ชิดป่าได้เรียนรู้จักและใกล้ชิดป่า มีวิทยากรบรรยายให้เกิดความรู้ เข้าใจในป่า

 

  1. 5. จัดโครงการปลูกป่า

โครงการปลูกป่าเป็นการเปิดทางให้คนได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อป่าและยังช่วยเพิ่มพื้นที่ของป่าได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

  1. 6. ทำการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ป่า

การท่องเที่ยวที่สนุกสนานถ้านำมาผสมผสานกับการเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าก็จะได้ทั้งความสุข ประโยชน์และจิตสำนึกความรักป่า

 

  1. 7. สนับสนุนคนในท้องที่ที่อาศัยอยู่ในเขตป่าให้รักและดูแลบ้านของเขา

ชาวบ้านในพื้นที่ป่า ถ้าเราช่วยให้ความรู้และให้เขาตระหนักความรักป่า ไม่ทำลายป่าพวกเขาจะเป็นทั้งคนดูแล หวงปแหนและเฝ้าทรัพยากรอันทรงคุณค่าได้อย่างดี