กิจกรรม ปลูกป่า สร้างฝาย 2560

แนวคิดจัดกิจกรรม เนื่องจากกลุ่มอาสาบ้านดินไทยของเราได้จัดกิจกรรม อนุรักษ์ป่าขึ้น ที่เขาใหญ่ จึงได้แวะเข้าไปเยี่ยม อาสาเก่า ที่เคยออกกิจกรรมกันบ่อยๆ ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี แล้วจึงได้ทราบว่า สถานที่แห่งนี้ ขาดแคลนธรรมชาติมาก ทั้งน้ำ และต้นไม้ จึงเป็นต้นของแนวคิดการสร้างฝายขึ้นมา
สิ่งที่จะได้รับหลังกิจกรรม
1. ช่วยดูแลธรรมชาติ ฟื้นฟูโลกของเรา
2. เรียนรู้วิธีการอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า
3. ได้ร่วมลดโลกร้อนโดยการทำฝายน้ำ
4. ได้มิตรภาพ