Forest Conservationgo1

เหตุใดจึงควรมีโครงการอนุรักษ์ป่าไม้

February 29, 2020 admin 0

หลายคนน่าจะเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า “ต้นไม้คือชีวิต” มาบ่อยจนคุ้นเคยแล้ว เป็นวลีสั้นๆ ที่ถูกหยิบใช้ตามแคมเปญโฆษณา และประชาสัมพันธ์ต่างๆ มาตั้งแต่หลายสิบปีก่อน ปัจจุบันถ้าเอามาใช้อาจจะดูเชยไปบ้างแต่ก็ยังไหวอยู่ เพราะวลีนี้ให้ความหมายครอบคลุมชัดเจน แถมยังแตกแขนงความเข้าใจไปได้อีกหลายแนวทาง การตีความในแบบที่เรียบง่ายที่สุดก็คือ ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นของธรรมชาติ ทั้งแหล่งน้ำ สัตว์ป่า อาหารที่ดี อากาศที่ดี ยังไม่นับรวมทรัพยากรที่มนุษย์ได้จากต้นไม้แล้วเอาไปประยุกต์ใช้จนสร้างมูลค่ามหาศาลได้อีกด้วย ดังนั้นคำว่า ต้นไม้คือชีวิต จึงไม่ผิดเพี้ยนไปเลย เราจะมีชีวิตที่ดีได้ตราบเท่าที่ยังมีต้นไม้มากเพียงพอ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยากหรือเป็นเรื่องแปลกใหม่อะไร แต่ด้วยวิถีชีวิตในระบบทุนนิยม ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักจริงๆ ถึงความสำคัญของต้นไม้ […]

mangrove forestpic

ปลูกป่าชายเลน วิธีฟื้นฟูป่าธรรมชาติอย่างแท้จริง

January 26, 2020 admin 0

สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือปริมาณป่าไม้ในประเทศไทยมีอัตราการลดลงค่อนข้างเร็ว จากที่เคยมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าเราจะมีทรัพยากรป่าไม้ใช้ไปอีกหลายสิบปีโดยไม่ต้องปลูกเพิ่ม มาถึงตอนนี้ก็รู้แล้วว่าการคาดเดาผิดจากความจริงไปมาก หลายพื้นที่เริ่มประสบปัญหาความแห้งแล้ง และต้องเผชิญกับภัยทางธรรมชาตินับไม่ถ้วน ไม่ว่าฤดูกาลไหนก็มีโอกาสที่จะเกิดภัยธรรมชาติได้ทั้งสิ้น ซึ่งพวกเราก็รู้ดีว่าต้นเหตุมาจากการที่ป่าไม้หายไป จุดที่เคยเป็นต้นน้ำก็ไม่มี แนวป่าที่เคยเอาไว้ชะลอน้ำหลากก็ลดน้อยลง ท้ายที่สุดพวกเราก็ต้องรับผลกระทบเหล่านี้ร่วมกันไม่มากก็น้อย ไอเดียในการฟื้นฟูป่าจึงเกิดขึ้นมีการพัฒนาต่อยอดเรื่อยมา มีหลากหลายหน่วยงานที่ใช้หลากหลายวิธีการมาพลิกผืนป่า หนึ่งในวิธีการเหล่านั้นที่น่าสนใจก็คือ การปลูกป่าชายเลน ทำไมป่าชายเลนจึงสำคัญสำหรับระบบนิเวศน์ ป่าชายเลนเป็นป่าไม้ไม่ผลัดใบประเภทหนึ่ง ที่นี่มีระบบนิเวศน์ขนาดใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง สัตว์น้ำหลายชนิดได้พึ่งพิงอาศัย ต้องใช้ป่าชายเลนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์มี พืชผัก สมุนไพร หายากหลายชนิดเติบโตได้ดีในดินแห่งนี้ด้วย ดังนั้นป่าชายเลนจึงเป็นเสมือนแหล่งพลังงานของธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ได้ใช้ประโยชน์จากป่าไม่ทางตรงก็ทางอ้อม […]

Afforestpicneww

ค่ายจิตอาสาปลูกป่าชายเลนบางปู สมุทรปราการ

December 26, 2019 admin 0

หากพูดถึงจังหวัดสมุทรปราการเรานึกถึงอะไรกันบ้าง เชื่อว่าสิ่งแรกๆ คงเป็นสภาพการจราจรที่วุ่นวาย มีแต่รถใหญ่วิ่งไปมาเต็มท้องถนน นึกถึงโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก  และอาจจะนึกถึงตลาดที่ทำการซื้อขายอาหารทะเล ภาพรวมที่เราคุ้นชินมันมักจะเป็นชานเมืองที่ดูค่อนข้างแห้งแล้ง มีพื้นที่สีเขียวน้อย และอากาศก็เต็มไปด้วยฝุ่นละออง ความเป็นจริงแล้วจังหวัดสมุทรปราการเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ จึงมีป่าชายเลนที่เป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญเยอะมาก แต่เมื่อมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น ป่าชายเลนก็ถูกรบกวนไม่น้อยเหมือนกัน ตอนนี้จึงมีปริมาณลดน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดาย ปลูกป่าจิตอาสา ฟื้นฟูพื้นที่ใกล้เมือง ด้วยจิตสำนึกของคนรักป่าที่อยากจะรักษาสิ่งดีๆ ในพื้นที่เอาไว้ให้ได้นานที่สุด ก็เลยเกิดเป็นโครงการปลูกป่าชายเลนที่บางปูขึ้นมา หากใครได้เคยไปเที่ยวบางปูมาแล้วก็จะรู้ว่าตรงนั้นมีป่าชายเลนขนาดใหญ่มากมาก่อน สัตว์น้ำ และนกหลายสายพันธุ์รวมตัวอยู่ตรงนั้นนับไม่ถ้วน แต่ตอนนี้ต้นไม้ในป่าเริ่มเบาบาง วิถีชีวิตของสัตว์ที่มาอาศัยอยู่ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจนน่าเป็นห่วงว่ามันจะทำให้สมดุลของระบบนิเวศน์เสียไปในที่สุด […]

ทำไมต้องสอนเด็ก เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้

April 10, 2019 admin 0

ทรัพยากรป่าไม้ เป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างมากต่อประเทศไทย เพราะหากเรามีป่าไม้ คนในประเทศก็อยู่ได้ แต่หากปราศจากป่าไม้ คนในประเทศก็อาจจะดำรงชีวิตได้ยากขึ้นเรื่อยๆ แม้ไทยเราจะมีทรัพยากรป่าไม้มากแห่งหนึ่งแต่หากไม่ร่วมกันอนุรักษ์ไว้วันหนึ่งก็หมดหายไปได้ เราจึงต้องปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์กันตั้งแต่เด็กๆเลย เพราะอะไร ปลูกฝังตอนเด็กง่ายกว่า ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก สำนวนสุภาษิตนี้ยังเป็นจริงเสมอ การปลูกฝังให้เด็กอนุรักษ์ธรรมชาติจะทำให้เค้าเข้าใจได้มากกว่า หากเราปลูกฝังด้วยความรัก อนุรักษ์แบบไม่บังคับ สร้างความประทับใจให้กับเด็ก มันจะจดจำฝังแน่นในตัวเค้าต่อไปอย่างนานแสนนานจนโตเลยก็ว่าได้ ทีนี้เราก็ไม่ต้องปลูกฝังอะไรมากแล้วตอนโตเนื่องจากเค้ามีความคิด ความเชื่อว่า ต้องอนุรักษ์ป่าไม้แล้ว กลับกันหากทำตอนโตอายุสักประมาณ 14 ปีขึ้นไปบอกเลยว่ายากมาก ดังนั้นร่วมกันปลูกฝังเรื่องนี้กันตั้งแต่เด็กจะดีกว่า […]

What are the Royal Forest Conservation Projects?picc

ร่วมโครงการอนุรักษ์ป่าไม้ในพระราชดำริมีอะไรบ้าง

January 21, 2019 admin 0

ประเทศไทยถือว่าโชคดีมากๆ ทีทรงมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อยมาตลอดระยะเวลาการครองราชย์ของพระองค์ มีโครงการต่างๆ เกิดขึ้นมากมายเพียงเพื่อพระองค์ต้องการให้ราษฎรของท่านอยู่เย็นเป็นสุข โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีอยู่เยอะมาก บทความนี้จึงอยากกล่าวถึงโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ที่พระองค์ได้ทรงทำพระกรณียกิจไว้ให้กับปวงชนชาวไทย แต่ละโครงการคือโครงการที่ช่วยให้ทุกๆ พื้นที่ของประเทศร่มเย็นเป็นสุข โครงการอนุรักษ์ป่าไม้ในพระราชดำริ โครงการป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง – ความหมายของพระองค์คือการปลูกป่า 3 อย่าง แต่ได้ประโยชน์ถึง 4 อย่าง […]

Steps to conserve forest resources in Thailandpicc

ขั้นตอนวิธีอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย

January 21, 2019 admin 0

ป่าไม้คือสิ่งสำคัญมากๆ บนโลกใบนี้ คิดง่ายๆ ว่าหากเราไม่มีต้นไม้ ไม่มีป่าไม้มนุษย์และสรรพสิ่งทุกอย่างบนโลกคงต้องตายจากกันไปนานแล้วเนื่องจากต้นไม้มีความสำคัญหลักๆ ในการผลิตออกซิเจนออกมาให้เราได้หายใจกันรวมถึงยังเป็นอาหารชั้นดีที่ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงอีกด้วย แต่เรื่องน่าเศร้าใจของประเทศไทยและคนทั้งโลกคือทุกวันนี้ป่าไม้ที่เคยอุดมสมบูรณ์ค่อยๆ ร่อยหรอลงไปทุกขณะ หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านี้เอาไว้ควรปฏิบัติให้ถูกต้อง วิธีอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของไทย ร่วมด้วยช่วยกันปลูกป่าคืนต้นไม้ให้ธรรมชาติ – เป็นการนำต้นไม้ปลูกใหม่เข้ามาทดแทนกับป่าไม้เก่าที่ถูกโค่นทำลายไป นอกจากการปลูกในป่าแล้วเรายังสามารถปลูกได้ทุกที่ไม่เว้นแม้กระทั่งในเมืองหรือบริเวณรอบๆ บ้านของเรา การทำแบบนี้จะช่วยคืนต้นไม้ให้กับธรรมชาติและช่วยให้ต้นไม้เยอะมากขึ้นกว่าเดิม พยายามป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า – สาเหตุสำคัญที่ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องป่าไม้คือการเกิดไฟป่าเผาทำลายต้นไม้น้อยใหญ่ในป่าเรียบเป็นหน้ากลอง ยิ่งช่วงหน้าร้อนเรามักเห็นข่าวไฟป่ากันบ่อย แนะนำว่าใครที่ต้องมีการเผาสิ่งต่างๆ ใกล้กับป่าไม้ควรเลือกให้ห่างไกลหรือเผ่าแล้วดับให้สนิทจะดีที่สุด อย่าให้มนุษย์เข้าไปทำลายป่าได้ – อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากจริงๆ […]

เกี่ยวกับ อนุรักษ์ป่าไม้ หัวข้อ เหตุผลที่เกิดโครงการอนุรักษ์ป่าแม่ตื่น

October 1, 2018 admin 1

อย่างที่ได้ทราบกันอยู่ว่าผืนป่าคือทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของผืนแผ่นดินตลอด24hr เพราะผืนป่าคือแหล่งแห่งอาหารและเป็นความจำเป็นที่จะช่วยสร้างสมดุลให้กับดินแดนและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพรรณพืช แต่ในปัจจุบันมีการตัดไม้ทำลายป่าจนผืนป่าเหลืออยู่เพียงน้อยนิดเท่านั้น ทว่าน่าชื่นใจที่มีพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ทรงมีโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่าขึ้นหลายแห่ง เช่นเดียวกับที่มีการจัดการโครงการอนุรักษ์ป่าแม่ตื่นในจังหวัดตากขึ้น   โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื้นเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งอยู่ในเขตเดียวกับเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื้น เป็นโครงการตอบสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อจุดประสงค์การอนุรักษ์ให้ผืนป่าดำรงความอุดมสมบูรณ์ไว้ เป็นการแก้ไขปัญหาที่มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติแหล่งพันธุ์พืชที่เป็นต้นน้ำลำธารที่สำคัญซึ่งจะไหลไปสู่เขื่อนภูมิพลด้วย อีกทั้งโครงการนี้ยังช่วยส่งเสริมพัฒนาคุณณภาพชีวิตให้กับประชาชนชาวบ้านที่ทำกินและอาศัยอยู่ในบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์ป่าและพันธุ์สัตว์แม่ตื่นด้วย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีจิตสำนึกรักและดูแลรักษาผืนป่าที่ตนอยู่อาศัย   ความเป็นมาและเหตุผลที่เกิดโครงการอนุรักษ์ป่าแม่ตื่นขึ้นก็เกิดขึ้นจาก ได้มีการได้มีการบินสำรวจป่าโดยเฮลิคอปเตอร์ขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. […]

7 วิธีที่จะทำให้คนไทยรักป่ามากขึ้น

September 5, 2018 admin 0

ปัจจุบันการขาดแคลนทรัพยากรป่าไม้เป็นเรื่องที่กลายเป็นปัญหาวิกฤต เป็นเรื่องใหญ่ที่คนทุกคนในผืนแผ่นดินไทยจะต้องตระหนัก เนื่องจากแหล่งทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทยร่อยหรอลงจนเหลือเพียงแค่ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าสำรวจจากขนาดพื้นที่ของประเทศไทย นั่นก็เป็นเพราะการขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของคนทั่วไปและคนที่เกี่ยวข้องกับผืนป่า การเข้ามาของนายทุนและคนที่หวังผลประโยชน์ในการใช้พื้นที่และการลักลอบตัดไม้ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน อีกทั้งกิจกรรมและการดำเนินงานที่จะช่วยอนุรักษ์ป่าและการสร้างป่าเมื่อเทียบกับการทำลายแล้วยังห่างไกลกันมาก ผู้สร้างผู้ปลูกมีจำนวนเพียงหยิบมือเท่านั้น ในขณะที่ผู้กอบโกยและผู้ทำลายมีอยู่มากมายและยังคงกอบโกยเอาจากผืนป่าไม่หยุดหย่อน   การแก้ไขไม่ให้คนทำลายป่า หันมาอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเห็นความสำคัญคงจะต้องเริ่มขึ้นอย่างจริงจังและหนทางเดียวที่จะทำได้ก็คือ การทำให้คนไทยรักป่ามากขึ้น เมื่อเขามีหัวใจที่รักเขาก็จะหวงแหน รักษาอนุรักษ์และทำให้สิ่งที่เขารักนั้นเจริญงอกงามคงอยู่ได้ วิธีที่จะทำให้คนไทยรักป่ามากขึ้น 7 ประการ ได้แก่   1. ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่วัยเด็ก ด้วยนิทาน สื่อต่าง […]

คืนป่าชายเลน เท่ากับคืนชีวิตให้ธรรมชาติ

May 30, 2017 admin 0

เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในปัจจุบันนี้ป่าชายเลนในประเทศของเราได้ถูกทำลายและบุกรุกพื้นที่กันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ทรัพยากรอันมีค่าถูกทำลายไปอย่างน่าเสียดาย ซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าป่าชายเลนคืออะไร และมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์อย่างไร วันนี้เราจะพาไปรู้จักป่าชายเลนกันคะ ป่าชายเลน คือ ระบบนิเวศวิทยาที่มีพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ หลากหลายชีวิตดำรงอยู่ร่วมกันด้วยสภาพพื้นที่ที่เป็นดินเลน ลักษณะน้ำกร่อย เกิดจากน้ำทะเลและน้ำจืดมาบรรจบกัน ฉะนั้นเราจึงจะพบเห็นป่าชายเลนตามชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ำ ทะเลสาบ ส่วนพันธุ์พืชที่บทบาทสำคัญของป่าชายเลน คือ ไม้โกงกาง นั่นเอง ทรัพยากรของป่าชายเลนที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ เป็นแหล่งพลังงาน เพราะไม้โกงกางที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนมีคุณสมบัติในการเผาแล้วทำเป็นก้อนถ่านได้ดี ติดไฟทนทาน ไม่มีควัน ไม่ปะทุแตกไฟ […]

กิจกรรมนั่งรถไฟไปปลูกป่าด้วยกัน

February 15, 2017 admin 0

กิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และค่านิยมของเด็กไทยในยุคใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วม กับการอนุรักษ์ป่าไม้ให้มากขึ้นกว่าที่เป็นกันอยู่ นอกจากจะจัดกิจกรรมปลูกป่าแล้ว ยังมีกิจกรรมคอยช่วยเหลือสังคมจากการระดมทุนช่วยเหลือมูลนิธิ เพื่อจัดกิจกรรมแบบนี้ให้บ่อยๆ สำหรับการจัดกิจกรรมแบบนี้ เป็นการจัดแบบปลูกป่าด้วยเมล็ดพันธ์พืช แต่จะเน้นปลูกบางช่วงฤดูกาลเท่านั้น เช่นการนำหนังสติ๊กปลูกป่า หลังจากเราได้ยิงหนังสติ๊กปลูกป่าเข้าไปในป่าแล้ว เมล็ดพันธ์พวกนี้จะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมา ในระหว่างฤดูฝนจะใช้ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก และกิจกรรมแบบนี้จะมีเพียงปีละครั้งเท่านั้น