ปลูกป่าหวังกล้า เพื่อเติบโตเป็นภูเขา

February 15, 2017 admin 0

กิจกรรมปลูกป่าเติมกล้าระหว่างภูเขา ที่เชียงดาว กิจกรรมนี้จัดขึ้นมาเพื่อทดแทนต้นไม้ที่หายไปจากภูเขาของหมู่บ้านต่างๆ ที่ชาวบ้านสมัยก่อนได้บุกรุกพื้นที่ และทำเป็นไร่สวนของตนเอง ทำให้ต้องตัดไม้เพื่อทำเกษตร ทางเราจึงจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อปลูกต้นไม้ที่เคยมีให้กลับคืนมาเหมือนเช่นเคย กิจกรรมปลูกป่าที่เชียงดาว สถานที่ ค่ายเยาวชนเชียงดาว อ.เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่ ค่าใช้จ่ายต่อการทำกิจกรรม 2,000 บาท ค่าเดินทางรถตู้ + ค่าน้ำมัน ค่าอาหาร 3 มือ ที่พัก และอุปกรณ์ต้นกล้าต่างๆ

No Image

ฟื้นฟูความชุ่มชื้นให้ระบบนิเวศ ลดการสูญเสียแก่สัตว์น้ำ

February 15, 2017 admin 0

กิจกรรมนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรักษาระบบนิเวศ การหมุนเวียนของน้ำในลำธาร ให้มีการชะลอการหมุนเวียนจากต้นน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนใต้น้ำมากขึ้น ทำให้ลดความเสี่ยงจากภาวะปลาน็อคน้ำ ซึ่งต่อยอดจากการทำฝายของกลุ่มอาสาเพื่อชะลอโลกร้อน จากการเก็บข้อมูลได้พบว่า พื้นที่ อำเภอท่ายาง ของจังหวัดเพชรบุรี มักจะเกิดน้ำท่วมอยู่ทุกปี โดยปีล่าสุดก็เกิดน้ำท่วม มีหลายหมู่บ้านที่ถูกน้ำป่าไหลทะลัก และทำให้เสียทรัพย์สินหลายรายการ วิธีการแก้ไข คือ การสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเพิ่มแหล่งการเก็บน้ำให้ผืนป่าได้ชะลอน้ำที่จะทะลักได้มีความเร็วลดลง

No Image

อาสาปลูกต้นทุเรียน เพื่อปรับสภาพดินให้ดีขึ้น

February 15, 2017 admin 0

หลังจาก สถานการณ์น้ำท่วมหลักทางภาคใต้ของเราได้หยุดลง ความเสียหายอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด สุราษฎร์ธานี คือหมู่บ้านเขาเทพพิทักษ์ ที่ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะพากันปลูกยาง ต้นปาล์ม และทุเรียนเป็นส่วนใหญ่ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมหนักเมื่อต้นปี 2560 เราจึงมองเห็นความเสียหายของชาวบ้านเขาเทพพิทักษ์จึงเกิดโครงการ ปลูกต้นทุเรียนเพื่อปรับสภาพดินให้ดีขึ้นมา กิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2560 เวลา 20.30 โดยสารโดยรถปรับอากาศ ออกจากปั๊ม ปตท. สนามเป้า 25 กุมพาพันธ์ 2560 […]

No Image

กิจกรรม ปลูกป่า สร้างฝาย 2560

February 15, 2017 admin 0

แนวคิดจัดกิจกรรม เนื่องจากกลุ่มอาสาบ้านดินไทยของเราได้จัดกิจกรรม อนุรักษ์ป่าขึ้น ที่เขาใหญ่ จึงได้แวะเข้าไปเยี่ยม อาสาเก่า ที่เคยออกกิจกรรมกันบ่อยๆ ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี แล้วจึงได้ทราบว่า สถานที่แห่งนี้ ขาดแคลนธรรมชาติมาก ทั้งน้ำ และต้นไม้ จึงเป็นต้นของแนวคิดการสร้างฝายขึ้นมา สิ่งที่จะได้รับหลังกิจกรรม 1. ช่วยดูแลธรรมชาติ ฟื้นฟูโลกของเรา 2. เรียนรู้วิธีการอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า 3. ได้ร่วมลดโลกร้อนโดยการทำฝายน้ำ 4. ได้มิตรภาพ  

No Image

กิจกรรมล่องเรือเก็บขยะตามรอยพ่อ

February 15, 2017 admin 0

โครงการนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 7.30 – 20.30 น สถานที่จัด ชุมชนตลาดน้ำท่าค่าของจังหวัด สมุทรสงคราม วัดศรีศรัทธาธรรม และ วัดนางตะเคียน ความตั้งใจของการสร้างกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตที่ดั้งเดิม ของชาวลุ่มน้ำ ชุมชนท่าคา เพื่อความสมบูรณ์ให้ในระบบนิเวศกลับมาปกติ ส่งเสริมให้พื้นที่นั้นๆอุดมสมบูรณ์